KURSEN - LYCKAS MED DITT LEDARSKAP
Kursinnehåll och bonus värt över 10 000 SEKDetta får du lära dig

- Färdiga lösningar till hur du ska bete dig i de situationer där du idag känner dig osäker i ditt ledarskap.

Planera och styra över din egen tid, så att du kan jobba smartare istället för hårdare och därmed få mer gjort på mindre tid.

Få starkare självkänsla och självförtroende för att kunna bryta ditt ältande och agera med lugn och säkerhet.

Se skillnad i hur dina medarbetare ser på dig och uppfattas som mer kompetent och effektiv.

Få mer energi till att njuta av din fritid.


Kursöversikt, månad för månad

1. Attitydens betydelse 

Du inleder med att lära dig  att kunna styra och påverka hur du uppfattas av andra. Du lär dig hantera situationer som kräver mod. Det är här du lägger  grunden för ditt ledarskap.   

 2. Ansvar     

Efter denna modul har du lärt dig om hur du på olika sätt kan stärka din självkänsla. Du kommer kunna bryta ditt ältande och agera med säkerhet och lugn.

3. Mål och vision

Här lägger vi fokus på hur du sätter mål och vision för dig själv och din framtid. Genom att göra det kommer du att ta kommandot över ditt liv, dina resultat och vart du är på väg.

 4. Självkänsla

I denna modul får du lära dig hur du visar handlingskraft genom hur du agerar. Därmed kommer du att uppfattas som mer  effektiv, kompetent och trygg.

5. Arbetsmetodik

Här får du 8 enkla tips som skapar struktur och mer utrymme i din vardag. Det kommer att ge dig den tid du behöver för att kunna ligga "steget före" i din planering.

6. Delegering

Avslutningsvis får du en enkel checklista för hur du gör en bra delegering som säkerställer att dina medarbetare smidigt kommer in i arbetet, samtidigt som du får tid till det du behöver fokusera på.

ANMÄL DIG TILL KURSEN NU !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här säger några deltagare

Conventius Academy

“”Jag har varit verksam i mer än 15 år som chef och projektledare. Kursen fångade effektivt många viktiga aspekter av ledarskapet. Den öppnade upp för nya angreppssätt på ledarskapet, även inom områden jag redan kände till. Kursen gav mest när jag tog en lektion i taget och tog mig tid att öva och reflektera där i mellan.””

Managing Technology Consultant, Combitech AB

Conventius Academy

“”Kursen innehåller de viktigaste grunderna som krävs för ett bra och motiverande ledarskap. Viktiga budskap och teorier förmedlas på ett enkelt och tydligt sätt så att alla oavsett erfarenhet kan få med sig något från varje lektion och modul.

Uppgifterna efter varje del hjälper även individen att få ut det där lilla extra genom reflektion, självrannsakan och i förlängningen utveckling och effektivisering.”

Business Area Manager, Power electronics & EMC, OEM Electronics

Conventius Academy

“”Lyckas med ditt ledarskap har gett mig verktyg som jag kommer ha stor användning för, främst på jobbet men också privat.

Jag tycker att utbildningen var väldigt tidseffektiv. Man kan själv bestämma hur mycket och när man vill ta del av den. Det upplägget passade mig och min arbetssituation väldigt bra och jag tror att många andra i dagens arbetsklimat skulle känna likadant.””

Key Account Manager OEM Electronics AB


Normalpriset för kursen är 42 150 SEK ex moms 

Vid anmälan får du en BONUS värd 10 650 SEK ex moms


1.  En färdig manual för mellanchefer, med väl beprövade verktyg. (ovärderligt)

2. Personliga samtal med närmaste chef 2 ggr under kursen. Där kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor och få tips och vägledning inför framtiden. (värde 3 000)

3.  Diplom efter avslutad kurs. (värde 150)

4. Nyhetsbrev 1 – 2 ggr i mån (värde 3 000)

5. Möjlighet att förlänga den personliga coachingen, 3 månader i taget, efter avslutad kurs. (värde 4 500)

6. Kursen kommer också att påverka ditt privatliv. Du kommer att bli lugnare, piggare, starkare i dig själv och få mer glädje på din fritid (ovärderligt)


 Summa kurs efter bonus 31 500 (42 150) SEK ex moms

Betalningsmöjlighet 1

6 månaders avbetalning:
1  x 9 937,5 + 5 x 6 900 SEK inkl. moms


ANMÄL DIG TILL KURSEN NU!

Betalningsmöjlighet 2

Betala allt på en gång:
39 375 SEK
 inkl. moms


ANMÄL DIG TILL KURSEN NU!